Aspekt ochrony środowiska oraz stale rosnące ceny prądu zmuszają nas do dywagacji na temat odnawialnych źródeł energii. Z każdym rokiem obserwujemy powolne wypieranie tradycyjnych źródeł na rzecz niekończących się zasobów. Trzecia pod względem popularności jest fotowoltaika. O co w niej chodzi? Dowiedz się, czytając poniższy artykuł.

Czym jest fotowoltaika?

Zadaniem fotowoltaiki jest czerpanie darmowej energii słonecznej na rzecz energii elektrycznej. Jeszcze do niedawna mogliśmy dostrzec działanie tej technologii tylko w kalkulatorach, zegarkach bądź sygnalizacji świetlnej, jednak obecnie fotowoltaika ma dużo szersze znaczenie. Coraz częściej technologia ta jest instalowana w naszych domach i wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody.

Podstawę fotowoltaiki tworzą pojedyncze panele fotowoltaiczne łączone w moduły. Ogniwa te najczęściej zbudowane są z krzemu krystalicznego i stanowią półprzewodniki, co oznacza, że bez problemu  przewodzą ładunek elektryczny otrzymany w wyniku działania czynników zewnętrznych.

Dodatkowym wyposażeniem instalacji fotowoltaicznej jest falownik, którego zadaniem jest zamiana otrzymanego prądu stałego, w prąd zmienny, którego używamy na co dzień. Grupa modułów uzupełniająca jeden falownik określana jest mianem panelu fotowoltaicznego.

Panele fotowoltaiczne bywają często mylone z kolektorami słonecznymi, gdyż ich wygląd różni się minimalnie. Niestety jest to zupełnie inny rodzaj technologii, gdyż kolektory energię przekształcają w ciepło, a panele fotowoltaiczne bezpośrednio w prąd.

Sposób działania instalacji fotowoltaicznej

Światło słoneczne padające na moduły fotowoltaiczne zamieniane jest w prąd, a następnie przekazane zostaje do falownika. W falowniku zachodzi konwersja pozyskanej energii w prąd zmienny tak, aby uzyskane parametry zapewniały mu dotarcie do gniazdek elektrycznych. Falownik jest jednym z najważniejszych elementów całej instalacji, gdyż to właśnie on odpowiada za wykrycie jakiejkolwiek awarii, która mogłaby skutkować zniszczeniem instalacji fotowoltaicznej.

Kolejnym niezwykle istotnym elementem jest licznik dwukierunkowy, który mierzy przepływ prądu. Dzięki niemu wiemy, ile energii zostało wyprodukowane, a ile pobrane z sieci energetycznej. Czasami zdarza się, że wytworzonej energii jest zbyt dużo lub zbyt mało. W przypadku nadmiaru przekazywany on jest do sieci energetycznej, a my możemy odebrać aż 80% wyprodukowanej energii czego można się dowiedzieć na stronie sunvival.pl.

Zalety fotowoltaiki

Głównym aspektem przemawiającym na korzyść fotowoltaiki są dużo niższe rachunki. Statystyki dowodzą, że cała instalacja zwraca się nawet w kilka lat. Niskie koszty eksploatacji są również  niesamowicie kuszące, zwłaszcza biorąc pod uwagę stale rosnące ceny energii elektrycznej.

Drugą zaletą instalacji fotowoltaicznej jest ochrona środowiska. Jako  że panele należą do źródeł odnawialnych, stają się również bardziej ekologiczne niż tradycyjne rozwiązania, których zasoby kiedyś mogą się wyczerpać. W ostatnim czasie przykłada się do tego dużą wagę, głównie dlatego, że do tej pory społeczeństwo nie miało świadomości, że eksploatuje Ziemię ponad jej możliwości.

Niewątpliwym atutem jest również bezobsługowość oraz niezawodność instalacji. Szacuje się żywotność paneli fotowoltaicznych na 25 lat, co zapewnia nas o tym, że instalacja się zwróci. Instalacje fotowoltaiczne wpływają również na wzrost wartości nieruchomości.