Edukacja

Czy dobry nauczyciel może mieć wpływ na przyszłość ucznia?

W zawodzie nauczycielskim liczy się nie tylko wiedza merytoryczna, ale również specyficzne cechy osobowe i intuicja pedagogiczna. Na tym nauczyciel buduje swój autorytet, który jest podstawą skuteczności w jego działaniach. Młodzież potrzebuje autorytetów, aby budować swój własny system wartości. W związku z tym, na nauczycielu spoczywa duża odpowiedzialność zarówno za…

Edukacja

Jak szkoła wspomaga prawidłowy rozwój dziecka?

Publiczne szkoły podstawowe są placówkami edukacyjnymi, do których uczęszczają dzieci w normie intelektualnej, jak również takie, które przejawiają fragmentaryczne niedobory rozwojowe w zakresie sfery poznawczej lub emocjonalnej. W związku z tym, system oświaty zapewnia organizowanie w szkołach szeregu form pracy z dziećmi wymagającymi szczególnego podejścia psychopedagogicznego. Ma to na celu…

Edukacja

Na czym polega psychoedukacja dzieci w szkołach i przedszkolach?

Świat naszej psychiki, naszych emocji, uczuć, myśli, motywacji i zachowań to labirynt, w którym nietrudno jest się zgubić, nawet będąc dorosłym człowiekiem. Co dopiero, kiedy ma się kilka lub kilkanaście lat i dopiero wchodzi się w świat, który wydaje się najeżony niebezpieczeństwami. Okres dojrzewania to bardzo ważny moment, w czasie…